Институт за медицина на трудот

Соопштенија за јавност

Совети за употреба на маски во заедницата, за време на домашно лекување и во здравствени установи во…

Вовед Според досегашните достапни информации, се смета дека, човек-на-човек трансмисија на корона вирус Ковид-19 (2019 novel coronavirus -2019-nCoV) е преку воздушно капков пат или преку контакт. Секоја особа која е во близок контакт
Прочитај повеќе...

ПРЕПОРАКИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД НОВАТА КОРОНА‐ВИРУСНА ИНФЕКЦИЈА

Институтот за медицина на трудот на РСМ ‐ СЗО Колаборативен Центар согласно насоките на Светската здравствена организација ги дава следните препораки за заштита на работниците чии работни активности може да ги доведат во контакт со лица
Прочитај повеќе...

Превенција и контрола на инфекција поврзана со здравствената заштита на лица суспектни на Ковид-19…

25 Јануари 2020, Светска здравствена организација Принципите на стратегиите за превенција и контрола на инфекција поврзана со здравствената заштита на лица суспектни на nCoV инфекција За постигнување на највисоко ниво на ефикасност во
Прочитај повеќе...

ПАРТНЕРИ