Институт за медицина на трудот

World Patient Safety Day 2020 - Македонски Јазик

World Patient Safety Day 2020 - Gjuhë Shqipe

World Patient Safety Day 2020 - English

Соопштенија за јавност

Совети за употреба на маски во заедницата, за време на домашно лекување и во здравствени установи во…

Вовед Според досегашните достапни информации, се смета дека, човек-на-човек трансмисија на корона вирус Ковид-19 (2019 novel coronavirus -2019-nCoV) е преку воздушно капков пат или преку контакт. Секоја особа која е во близок контакт
Прочитај повеќе...

ПРЕПОРАКИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД НОВАТА КОРОНА‐ВИРУСНА ИНФЕКЦИЈА

Институтот за медицина на трудот на РСМ ‐ СЗО Колаборативен Центар согласно насоките на Светската здравствена организација ги дава следните препораки за заштита на работниците чии работни активности може да ги доведат во контакт со лица
Прочитај повеќе...

ПАРТНЕРИ