Curriculum Vitae

Лични податоци:

Име и презиме: Рами Ќерими  
Роден: 18.06.1965

Образование:

Основно училиште“Петар З.Пенко”Скопје

Средно училиште“ Зеф Луш Марку” Скопје

1989-Университет во Приштина-Машински инжиниер

2009-Университет во Тетово-Правен Факултет 2012- Университет во Тетово-Магистер по право

2023- В.д Директор на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на РСМ,Скопје

 

Професионално искуство:

2020-2022-Државен секретар во МПСОЗ

2018-2020-Директор во ЈП “Шкупи вјетер”

2015-2017-Секретар-Општина Чаир

2010-2014- Раководител на сектор- Општина Чаир

2009-2010-Директор во Полошкиот плански регион.

2005-2009-Градоначалник на општина Теарце

Член на управниот одбор на ЗЕЛС

  • Член на државната комисија за поминувања на втората фаза фискалната децентрализација.
  • Член на Конгресот за Регионални и Локани власти-Совет на Европа-Страсбург
  • Член на НАЛАС (Network of Associations of Local Authorities of South Eastern Europe)

2009- 2010: Член на управниот одбор на МЦМС

2003-2005: Зам.Директор во УЈП-Скопје

2002-2003:  ИФЕС

2000-2002:  Галуп Инернатионал

1993- 2000: Директор во туристичка агенција “Викториа турист” Рим-Италиа

1991-1993: Приватен бизнис

1989-1991: Привремена работа во Брисел-Белгија

Јазици:

  • Албански
  • Македонски
  • Српско-Хрватски
  • Англиски
  • Италијански

Во 2008 год.студиско патување од 3 дена во Севиља-Шпанија

Септември 2009 год. студиско патување од 10 дена во Словенија и Хрватска Kroaci- “Регионален развој”

Мај 2008 год. студиско патување во Германиа në Gjermani  7 дена- “ Децентрализација во Република Германија”

Во 2007 год.студиско патување во Полска  5 дена.

Во 2011 студиско патување  во САД  10 дена.

 

Контакт телефон:

Централа- 02/3110-491

Кабинет на директор- 02/2621-428

e-mail: institutzamedicinanatrudot@gmail.com