Новост

Меѓународни активности на СЗО Колаборативниот центар при Институтот за медицина на трудот на Р.Северна Македонија

Во рамките на Регионалниот комитет на СЗО Регионалната канцеларија на Европа (WHO/EURO Regional Committee), со учество на највисоки претставници од Министерства за здравство на земјите членки на СЗО Европскиот регион, во периодот од  12-14. септември 2022 година, беше организирана специјална изложба на

Настани

Одржан настан- Национален состанок за унапредување на физичката активност на работното место

На 01.11.2022 година, во Клубот на пратеници во Скопје, во рамките на проектот за Промоција и унапредување на физичката активност на работното место, поддржан од СЗО Канцеларијата во Скопје, во соработка со претставници од Министерството за здравство, Факултетот за физичко образование, спорт

Настани

Одбележана Европската недела за безбедност и здравје при работа 2022

Секоја година Европската недела за безбедност и здравје при работа се одбележува со цел подигнување на свеста за значењето на заштитата на здравјето и безбедноста на работните места. Оваа година во периодот од 24.- 28.10.2022 година, Министерството за труд и социјална политика, Советот

Новост

„Акции за зајакнување на отпорноста на здравствените работници во Југоисточна Европа како одговор на COVID-19 и понатаму“- објавена публикација и посебна вест на страницата на WHO EURO-СЗО Регионална канцеларија за Европа

На 27 септември 2022 година, на веб-страницата на СЗО ЕУРО (WHO EURO) беше објавена веста – извештај за имплементација на успешно спроведениот проект „Акции за зајакнување на отпорноста на здравствените работници во Југоисточна Европа како одговор на COVID-19 и понатаму-спроведување на упатствата

Настани

Спроведување на обуки за “Промоција на вакцинација и Здравје и безбедност при работа” на здравствените работници и вработените од компаниите, претпријатијата и установите од различни сектори и дејности

Во рамките на проектните активности, Институтот за медицина на трудот на Р.Северна Македонија, СЗО Колаборативен центар, поддржан од Министерство за здравство и Канцеларијата на СЗО во Р.С. Македонија, организираше по втор пат оваа година  10 online обуки (преку платформата Microsoft Teams), за