Настани

Промовирана монографијата “Хронична опструктивна белодробна болест”. Уредник на монографијата е проф. д-р Јордан Минов

  На 14.11.2023 год. во Деканатот на Медицинскиот факултет, УКИМ, Скопје, во рамки на обележувањето на Светскиот ден на хроничната опструктивна белодробна болест беше промовирана монографијата “Хронична опструктивна белодробна болест”. Уредник на монографијата е проф. д-р Јордан Минов, а автори се наставници

Новост

Одбележување на јубилеј-20 години од Колаборативен центар на СЗО, при Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија

На 17 ноември 2023 година, Колаборативниот центар на Светска здравствена организација (СЗО) при Институтот за медицина на трудот на Република Северна Македонија (ИМТ РСМ) , Скопје ја прослави 20-годишнината од своето назначување. Од 2003 година, Колаборативниот центар на СЗО, единствен во Р.

Новост

Фотоволтаици

ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија – Скопје на 15.05.2023 година склучи Договор за Јавна Набавка на работи – Проектирање и монтирање на фотоволтаици; за поефективен извор на енергија. Овој извор на енергија, покрај тоа што има потенцијал

Настани

Светски ден на здравјето 7 април 2023

На Светскиот ден на здравјето,  7.април 2023 година, се одбележува јубилејот-75 години од оснивањето на Светска здравствена организација,  под мото : „Здравје за сите!“ Македонското лекарско друштво и СЗО Канцеларијата во Р.Северна Македонија го повикаа Институтот за медицина на трудот на Р.Северна

Настани

Опрема за спирометриско тестирање

Во рамки на бројните активности, денес Институтот за медицина на трудот промовираше опрема за спирометриско тестирање и проценка на видна состојба, донирана од Владата на Р. Словачка во рамките на проектот со Словачката агенција за меѓународна развојна соработка. Како дел од својот