LAJMTE DHE NGJARJET

Dita Botërore e Shëndetit 7. Prill 2024

“Shëndeti im, e drejta ime”   Organizata Botërore e Shëndetësisë, çdo vit më 7 Prill në të gjithë botën feston Dita Botërore të Shëndetit, duke përqendruar vëmendjen e komunitetit profesional dhe publikut të gjerë ,në  temë caktuar specifike shëndetësore që u përket

LAJMTE DHE NGJARJET

‘’Sëmundje kronike obstruktive pulmonare’’

Më datë 14.11.2023. në Dekanatin e Fakultetit të Mjekësisë,UKIM, Shkup,në shënimin e Ditës Botërore  për sëmundje kronike obstruktive pulmonare u promovua monografia për ‘’  Sëmundje kronike obstruktive pulmonare’’.  Redaktor i monografisë është prof. D-r Jordan Minov, ndërsa autorë janë mësues dhe asistentë

LAJMTE DHE NGJARJET

Shënimi i 20 vjetorit jubilarë të Qendres së Bashkëpunimit të OBSH-së,pranë Institutit të Mjekësisë së Punës i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Më 17 Nëntorë 2023, Qendra e Bashkëpunimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) pranë Institutit të Mjekësisë së Punës i Republikës së Maqedonisë  së Veriut( IMP RMV-së), Shkup festoi 20-vjetorin e emërimit të tij.Nga viti 2003, Qendra e Bashkëpunimit  të OBSH, i

LAJMTE DHE NGJARJET

Fotovoltaikë

ISHP- Instituti i Mjekësisë së Punës i Republikës së Maqedonisë së Veriut-Shkup më 15.05.2023 ka lidhur kontratë për Furnizim Publik të punimeve-projektim dhe instalim te Paneleve Fotovoltaike; për burim më efikas të energjisë, ky burim i energjisë, përveç që ka potencial të

LAJMTE DHE NGJARJET

Pajisje për testime spirometrike

Në kuadër të aktiviteteve të shumta, sot Instituti për Mjekësi të Punës promovoi pajisjen për testime spirometrike dhe oftalmologjike, donacion nga Qeveria Sllovake  në kuadër te proektit   me Agjencionin Sllovak për bashkëpunim ndërkombëtar zhvillimor. Në kuadër të planit zhvillimor të Institutit,