LAJMTE DHE NGJARJET

Pajisje për testime spirometrike

Në kuadër të aktiviteteve të shumta, sot Instituti për Mjekësi të Punës promovoi pajisjen për testime spirometrike dhe oftalmologjike, donacion nga Qeveria Sllovake  në kuadër te proektit   me Agjencionin Sllovak për bashkëpunim ndërkombëtar zhvillimor. Në kuadër të planit zhvillimor të Institutit,