Светски ден на здравјето 2022

Светкиот ден на здравјето,  7.април,  оваа година  се одбележува под мото :

„Наша планета, наше здравје! За поздраво утре!“

Институтот за медицина на трудот на Р.Северна Македонија, СЗО Колаборативен центар, Скопје, се приклучува кон одбележувањето на Светскиот ден на здравјето, со презентацијата  насловена како : „Аерозагадувањето – нов професионален ризик за здравјето!“