Светски ден на здравјето 7 април 2023

На Светскиот ден на здравјето,  7.април 2023 година, се одбележува јубилејот-75 години од оснивањето на Светска здравствена организација,  под мото : „Здравје за сите!“

Македонското лекарско друштво и СЗО Канцеларијата во Р.Северна Македонија го повикаа Институтот за медицина на трудот на Р.Северна Македонија да како , СЗО Колаборативен центар даде свој придонес во одбележувањето на Светскиот ден на здравјето.

По тој повод, од името на Институтот за медицина на трудот на РСМ , Колаборативен центар на СЗО, Скопје, на свечениот собир, организиран од МЛД,   Проф. д-р Јованка Бислимовска ќе ги презентира придобивките на 75 години активност на СЗО и справување со нови здравствени предизвици со СЗО во водечка улога во глобалното здравје.

 

Презентација