Во рамките на Регионалниот комитет на СЗО Регионалната канцеларија на Европа (WHO/EURO Regional Committee), со учество на највисоки претставници од Министерства за здравство на земјите членки на СЗО Европскиот регион, во периодот од  12-14. септември 2022 година, беше организирана специјална изложба на…

read more

На 27 септември 2022 година, на веб-страницата на СЗО ЕУРО (WHO EURO) беше објавена веста – извештај за имплементација на успешно спроведениот проект „Акции за зајакнување на отпорноста на здравствените работници во Југоисточна Европа како одговор на COVID-19 и понатаму-спроведување на упатствата…

read more

Светкиот ден на здравјето,  7.април,  оваа година  се одбележува под мото : „Наша планета, наше здравје! За поздраво утре!“ Институтот за медицина на трудот на Р.Северна Македонија, СЗО Колаборативен центар, Скопје, се приклучува кон одбележувањето на Светскиот ден на здравјето, со презентацијата …

read more

Медицински сестри и акушерки и здравствениот систем • Медицинските сестри и акушерки имаат централна улога во спроведувањето на здравствената заштита на населението- промоција, превенција, третман и рехабилитација на населението, особено во подрачјата со големи здравствени потреби, каде може да бидат единствени здравствени…

read more

Институтот за медицина на трудот на РСМ ‐ СЗО Колаборативен Центар согласно насоките на Светската здравствена организација ги дава следните препораки за заштита на работниците чии работни активности може да ги доведат во контакт со лица заразени со новата корона‐вирусна инфекција (COVID‐19)….

read more