Мое здравје, мое право   Светската здравствена организација, секоја година на 7 Април, ширум светот,  го слави Светскиот ден на здравјето, насочувајќи го вниманието на стручната заедница и на пошироката јавност, на одредена специфична здравствена тема  која се однесува на луѓето во…

read more

  На 14.11.2023 год. во Деканатот на Медицинскиот факултет, УКИМ, Скопје, во рамки на обележувањето на Светскиот ден на хроничната опструктивна белодробна болест беше промовирана монографијата “Хронична опструктивна белодробна болест”. Уредник на монографијата е проф. д-р Јордан Минов, а автори се наставници…

read more

На 17 ноември 2023 година, Колаборативниот центар на Светска здравствена организација (СЗО) при Институтот за медицина на трудот на Република Северна Македонија (ИМТ РСМ) , Скопје ја прослави 20-годишнината од своето назначување. Од 2003 година, Колаборативниот центар на СЗО, единствен во Р….

read more

ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија – Скопје на 15.05.2023 година склучи Договор за Јавна Набавка на работи – Проектирање и монтирање на фотоволтаици; за поефективен извор на енергија. Овој извор на енергија, покрај тоа што има потенцијал…

read more

На Светскиот ден на здравјето,  7.април 2023 година, се одбележува јубилејот-75 години од оснивањето на Светска здравствена организација,  под мото : „Здравје за сите!“ Македонското лекарско друштво и СЗО Канцеларијата во Р.Северна Македонија го повикаа Институтот за медицина на трудот на Р.Северна…

read more

Во рамки на бројните активности, денес Институтот за медицина на трудот промовираше опрема за спирометриско тестирање и проценка на видна состојба, донирана од Владата на Р. Словачка во рамките на проектот со Словачката агенција за меѓународна развојна соработка. Како дел од својот…

read more

Во рамките на Регионалниот комитет на СЗО Регионалната канцеларија на Европа (WHO/EURO Regional Committee), со учество на највисоки претставници од Министерства за здравство на земјите членки на СЗО Европскиот регион, во периодот од  12-14. септември 2022 година, беше организирана специјална изложба на…

read more

На 01.11.2022 година, во Клубот на пратеници во Скопје, во рамките на проектот за Промоција и унапредување на физичката активност на работното место, поддржан од СЗО Канцеларијата во Скопје, во соработка со претставници од Министерството за здравство, Факултетот за физичко образование, спорт…

read more