На Светскиот ден на здравјето,  7.април 2023 година, се одбележува јубилејот-75 години од оснивањето на Светска здравствена организација,  под мото : „Здравје за сите!“ Македонското лекарско друштво и СЗО Канцеларијата во Р.Северна Македонија го повикаа Институтот за медицина на трудот на Р.Северна…

read more

Во рамки на бројните активности, денес Институтот за медицина на трудот промовираше опрема за спирометриско тестирање и проценка на видна состојба, донирана од Владата на Р. Словачка во рамките на проектот со Словачката агенција за меѓународна развојна соработка. Како дел од својот…

read more

Во рамките на Регионалниот комитет на СЗО Регионалната канцеларија на Европа (WHO/EURO Regional Committee), со учество на највисоки претставници од Министерства за здравство на земјите членки на СЗО Европскиот регион, во периодот од  12-14. септември 2022 година, беше организирана специјална изложба на…

read more

На 01.11.2022 година, во Клубот на пратеници во Скопје, во рамките на проектот за Промоција и унапредување на физичката активност на работното место, поддржан од СЗО Канцеларијата во Скопје, во соработка со претставници од Министерството за здравство, Факултетот за физичко образование, спорт…

read more

Секоја година Европската недела за безбедност и здравје при работа се одбележува со цел подигнување на свеста за значењето на заштитата на здравјето и безбедноста на работните места. Оваа година во периодот од 24.- 28.10.2022 година, Министерството за труд и социјална политика, Советот…

read more

На 27 септември 2022 година, на веб-страницата на СЗО ЕУРО (WHO EURO) беше објавена веста – извештај за имплементација на успешно спроведениот проект „Акции за зајакнување на отпорноста на здравствените работници во Југоисточна Европа како одговор на COVID-19 и понатаму-спроведување на упатствата…

read more

Во рамките на проектните активности, Институтот за медицина на трудот на Р.Северна Македонија, СЗО Колаборативен центар, поддржан од Министерство за здравство и Канцеларијата на СЗО во Р.С. Македонија, организираше по втор пат оваа година  10 online обуки (преку платформата Microsoft Teams), за…

read more

Светкиот ден на здравјето,  7.април,  оваа година  се одбележува под мото : „Наша планета, наше здравје! За поздраво утре!“ Институтот за медицина на трудот на Р.Северна Македонија, СЗО Колаборативен центар, Скопје, се приклучува кон одбележувањето на Светскиот ден на здравјето, со презентацијата …

read more