На 01.11.2022 година, во Клубот на пратеници во Скопје, во рамките на проектот за Промоција и унапредување на физичката активност на работното место, поддржан од СЗО Канцеларијата во Скопје, во соработка со претставници од Министерството за здравство, Факултетот за физичко образование, спорт…

read more

Секоја година Европската недела за безбедност и здравје при работа се одбележува со цел подигнување на свеста за значењето на заштитата на здравјето и безбедноста на работните места. Оваа година во периодот од 24.- 28.10.2022 година, Министерството за труд и социјална политика, Советот…

read more

Во рамките на проектните активности, Институтот за медицина на трудот на Р.Северна Македонија, СЗО Колаборативен центар, поддржан од Министерство за здравство и Канцеларијата на СЗО во Р.С. Македонија, организираше по втор пат оваа година  10 online обуки (преку платформата Microsoft Teams), за…

read more