Мое здравје, мое право   Светската здравствена организација, секоја година на 7 Април, ширум светот,  го слави Светскиот ден на здравјето, насочувајќи го вниманието на стручната заедница и на пошироката јавност, на одредена специфична здравствена тема  која се однесува на луѓето во…

read more

  На 14.11.2023 год. во Деканатот на Медицинскиот факултет, УКИМ, Скопје, во рамки на обележувањето на Светскиот ден на хроничната опструктивна белодробна болест беше промовирана монографијата “Хронична опструктивна белодробна болест”. Уредник на монографијата е проф. д-р Јордан Минов, а автори се наставници…

read more

На Светскиот ден на здравјето,  7.април 2023 година, се одбележува јубилејот-75 години од оснивањето на Светска здравствена организација,  под мото : „Здравје за сите!“ Македонското лекарско друштво и СЗО Канцеларијата во Р.Северна Македонија го повикаа Институтот за медицина на трудот на Р.Северна…

read more

Во рамки на бројните активности, денес Институтот за медицина на трудот промовираше опрема за спирометриско тестирање и проценка на видна состојба, донирана од Владата на Р. Словачка во рамките на проектот со Словачката агенција за меѓународна развојна соработка. Како дел од својот…

read more

На 01.11.2022 година, во Клубот на пратеници во Скопје, во рамките на проектот за Промоција и унапредување на физичката активност на работното место, поддржан од СЗО Канцеларијата во Скопје, во соработка со претставници од Министерството за здравство, Факултетот за физичко образование, спорт…

read more

Секоја година Европската недела за безбедност и здравје при работа се одбележува со цел подигнување на свеста за значењето на заштитата на здравјето и безбедноста на работните места. Оваа година во периодот од 24.- 28.10.2022 година, Министерството за труд и социјална политика, Советот…

read more

Во рамките на проектните активности, Институтот за медицина на трудот на Р.Северна Македонија, СЗО Колаборативен центар, поддржан од Министерство за здравство и Канцеларијата на СЗО во Р.С. Македонија, организираше по втор пат оваа година  10 online обуки (преку платформата Microsoft Teams), за…

read more