‘’Sëmundje kronike obstruktive pulmonare’’

Më datë 14.11.2023. në Dekanatin e Fakultetit të Mjekësisë,UKIM, Shkup,në shënimin e Ditës Botërore  për sëmundje kronike obstruktive pulmonare u promovua monografia për ‘’  Sëmundje kronike obstruktive pulmonare’’.  Redaktor i monografisë është prof. D-r Jordan Minov, ndërsa autorë janë mësues dhe asistentë nga tre katedra  të Fakultetit të Mjekësisë (Katedra e Mjekësisë së Punës, Katedra e Mjekësisë Interne dhe Katedra e Mjekësisë Familjare). Autorë nga Instituti i Mjekësisë së Punës i R.Maqedonisë së Veriut, përveç Prof      D-r Jordan Minov, janë Prof D-r Sasho Stoleski, Prof D-r Dragan Mijakoski, Ass. D-r Aneta Atanasovska dhe Ass D-r Dragana Bislimovska. Botues i monografisë është Fakultetit i Mjekësisë dhe ajo paraqet libër për studentët universitar  dhe pasuniversitartë Fakultetit të Mjekësisë në të cilin trajotohen  disa aspekte të sëmundjes kronike obstruktive pulmonare, një nga problemet më të mëdha të shëndetit publik në botën moderne.

 

Botues:

Jordan Minov

 

Autorët:

 

Atanasovska Aneta

ISHP Instituti i Mjekësisë së Punës

I R.Maqedonisë së Veriut,Shkup,

asistent në Fakultetin e Mjekësisë

Mijakoski Dragan

ISHP Instituti i Mjekësisë së Punës

I R.Maqedonisë së Veriut,Shkup

Profesor i çrregulltnë Fakultetin e Mjekësisë

 

Bislimovska Dragana

ISHP Instituti i Mjeksëisë së Punës

I R.Maqedonisë së Veriut,Shkup,

asistent në Fakultetin e Mjekësisë

 

Minov Jordan

ISHP Instituti i Mjekësisë së Punës

I R.Maqedonisë së Veriut,Shkup

Profesor i regullt në Fakultetin e Mjekësisë

 

Buklioska Ilievska Daniella

IPSH SPQ’’8-të Shtatori’’,Shkup,

asistent në Fakultetin e Mjekësisë

 

Stavriç Katerina

Qendra për Mjekësi Familjare ,

Fakulteti i Mjekësisë

Profesor i regullt në Fakultetin e Mjekësisë

 

Dimitrievska Deska

IPSH KU për pulmologji dhe alergologji,

Profesor i regullt në Fakultetin e Mjekësisë

 

Stoleski Sasho

ISHP Instituti i Mjekësisë së Punës

I R.Maqedonisë së Veriut,Shkup

Profesor i çrregulltnë Fakultetin e Mjekësisë

 

Zdravevska Marija

IPSH KU për pulmologji dhe alergologji,

Bashkëpunëtor kërkimor në Fakultetin e Mjekësisë

 

Tatabitovska Aleksandra

IPSH KU për pulmologji dhe alergologji

asistent në Fakultetin e Mjekësisë

 

Ismaili Irfan

IPSH KU për pulmologji dhe alergologji

asistent në Fakultetin e Mjekësisë

 

Todevski Dejan

IPSH KU për pulmologji dhe alergologji

asistent në Fakultetin e Mjekësisë

 

Jovanka Janeva Elena

IPSH KU për pulmologji dhe alergologji,

Bashkëpunëtor kërkimor në Fakultetin e Mjekësisë